پلاستیک

پدیده ترمودینامیکی شرینکیج یا آبرفتگی:

پدیده ترمودینامیکی شرینکیج یا آبرفتگی: ?شرینکیج یک پدیده ترمودینامیکی است که به علت یخ زدگی و جمع شدن زنجیرهای پلیمر اتفاق میافتد.  ↩️پلیمری که 100 درصد آمورف است آبرفتگی نخواهد داشت و این پلیمرهای کریستالی و نیمه کریستالی هستند که انقباض  دارند. ↩️ زنجیرهای پلیمری در مواد کریستالی وقتی که نظم پیدا می کنند و کنار یکدیگر منظم می شوند ... ادامه مطلب »

پلاستیک کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

پلاستیک کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر معرفی مجوعه تکنولوژی پلیمر: بعد از ریاضیات مهم ترین درس کنکور تکنولوژی پلیمر است که شامل پلاستیک،الاستومر و کامپوزیت میشود .از درس پلاستیک 8تست , حدود 9 تست الاستومر و کامپوزیت حدود 8 تست مطرح میشود. برای پاسخ گویی به سوالات این درس باید استراتژی داشته باشید.که چه سوالاتی رو باید پاسخ بدید و ... ادامه مطلب »