پدیده های انتقال

انتقال جرم کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

انتقال جرم کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر|بهترین منبع درس انتقال جرم مهندسی پلیمر انتقال جرم آخرین درس مجموعه پدیده های انتقال در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر است. انتقال جرم حدود 7 تست از مجموعه پدیده های انتقال را به خود اختصاص می دهد. از این 7 تست حدود 4 یا 5تست رو میشه بدون دست به قلم شدن پاسخ ... ادامه مطلب »

رئولوژی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

رئولوژی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر رئولوژی از درس های پلیمری است که در مجموعه پدیده های انتقال قرار دارد. این درس به طور کلی راجع به رفتار سیالات غیر نیوتونی( در اینجا پلیمرها )بحث میکند. رئولوژی را اگر غیرکنکوری بخواهید یاد بگیرید و وارد مراجع اصلی شوید فوق العاده سخت خواهد بود و برای کنکور کارشناسی ارشد لزومی ندارد ... ادامه مطلب »

انتقال حرارت کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

انتقال حرارت کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

انتقال حرارت کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر انتقال حرارت دیگر درس مجموعه پدیده های انتقال است.این درس در حالت کلی مسائل و بحث های پیچیده ای دارد .  اما برای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر  کافیست مباحث محدودی را خوانده و درک کرده باشید . باید تیپ سوالات معروف رو بشناسید و فقط در این محدوده زمان صرف کنید.   ... ادامه مطلب »