مکانیک سیالات و کنترل فرایند

کنترل فرایند کنکور ارشد مهندسی پلیمر

کنترل فرایند کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر   درس چهاردهم و آخرین در کنکور ارشد مجموعه مهندسی پلیمر , کنترل فرآیند است که بررسی می کنیم. کنترل فرایند با درس مکانیک سیالات در یک مجموعه قرار دارد. 10 تست را در بر میگیرد. از این بین 3تست آسان،3تا5 تست متوسط و 2تست مشکل مطرح میشود. تمام سوالات از کتاب کنترل ... ادامه مطلب »

جزوه خلاصه نویسی مکانیک سیالات کنکور ارشد مهندسی پلیمر

جزوه خلاصه نویسی مکانیک سیالات کنکور ارشد مهندسی پلیمر مکانیک سیالات یکی از درس های غیر پلیمری کنکور ارشد مهندسی پلیمر است که خیلی از دانشجویان این رشته را به چالش میشکد تا جایی که بسیاری از داوطلبان کنکور قصد حذف این درس را دارند. منابع درس سیالات را کتاب تست مکانیک سیالات  راهیان ارشد و جزوه دکترگرمابی معرفی کردیم. ... ادامه مطلب »

مکانیک سیالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

مکانیک سیالات کنکور ارشد مهندسی پلیمر اخرین مجموعه از سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر مربوط به مکانیک سیالات و کنترل فرآیند میباشد.  این مجموعه 20 تست را در برمیگرید که 10 تست سهم هر درس میباشد .در زیر به بررسی مکانیک سیالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر میپرازیم. مباحث اصلی  و پرتکرار مکانیک سیالات: -قانون لزجت نیوتون و محاسبه ... ادامه مطلب »