معرفی دروس کنکور ارشد

مکانیک سیالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

مکانیک سیالات کنکور ارشد مهندسی پلیمر اخرین مجموعه از سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر مربوط به مکانیک سیالات و کنترل فرآیند میباشد.  این مجموعه 20 تست را در برمیگرید که 10 تست سهم هر درس میباشد .در زیر به بررسی مکانیک سیالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر میپرازیم. مباحث اصلی  و پرتکرار مکانیک سیالات: -قانون لزجت نیوتون و محاسبه ... ادامه مطلب »

خواص مکانیکی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

خواص مکانیکی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر خواص فیزیکی و مکانیکی میشه گفت اصلی ترین و پرکاربرد ترین درس مهندسی پلیمر است از این جهت که پایه ی مهندسی پلیمر است و در مهندسی پلاستیک و الاستومر بسیار به کار میاد و به شیمی فیزیک وابستگی دارد. با همه ی اینها خواص مکانیکی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر جز راحت ... ادامه مطلب »

انتقال جرم کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

انتقال جرم کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر|بهترین منبع درس انتقال جرم مهندسی پلیمر انتقال جرم آخرین درس مجموعه پدیده های انتقال در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر است. انتقال جرم حدود 7 تست از مجموعه پدیده های انتقال را به خود اختصاص می دهد. از این 7 تست حدود 4 یا 5تست رو میشه بدون دست به قلم شدن پاسخ ... ادامه مطلب »

شیمی سینتیک و اصول مهندسی پلیمرزاسیون

شیمی سینتیک و اصول مهندسی پلیمرزاسیون شیمی پلیمر و اصول مهندسی پلیمرزاسیون  یک مجموعه را تشکیل می دهند که 20 تست دارد و سهم هر درس 10 تست است. در درس سینتیک،شرایط عملیاتی واکنش و مفاهیم واکنش های پلیمرزاسیون،شناخت انواع واکنش های پلیمرزاسیون ،شناخت ساختار پلیمر ها و دسته بندی انها مورد بحث هستند. شیمی پلیمر: فصل اول مفاهیم اولیه، ... ادامه مطلب »

کامپوزیت کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

کامپوزیت کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر|کامپوزیت رو چطور بخونیم؟! کامپوزیت اخرین درس از مجموعه ی تکنولوژی پلیمر است که حدود 7 یا 8 تست را به خود اختصاص می دهد.  قبل از سال 93 معمولا 4 یا 5 تست مسئله و بقیه تست ها صرفا حفظی بود. قطعا میدونید که کامپوزیت ضریب  3 دارد و تست های بسیار ارزشمندی دارد ... ادامه مطلب »

الاستومر کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

الاستومر کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

الاستومر کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر مهندسی الاستومر از دیگر درس های مجموعه تکنولوژی پلیمر است و همونطور که قبل تر هم اشاره کردم تکنولوژی اهمیت فوق العاده زیاد و تعیین کننده ای در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمردارد. غالبا تست های مهندسی الاستومر آسان تر از مهندسی پلاستیک هست. به طور کلی 7 یا 8 تست از الاستومرها مطرح ... ادامه مطلب »

رئولوژی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

رئولوژی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر رئولوژی از درس های پلیمری است که در مجموعه پدیده های انتقال قرار دارد. این درس به طور کلی راجع به رفتار سیالات غیر نیوتونی( در اینجا پلیمرها )بحث میکند. رئولوژی را اگر غیرکنکوری بخواهید یاد بگیرید و وارد مراجع اصلی شوید فوق العاده سخت خواهد بود و برای کنکور کارشناسی ارشد لزومی ندارد ... ادامه مطلب »

پلاستیک کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

پلاستیک کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر معرفی مجوعه تکنولوژی پلیمر: بعد از ریاضیات مهم ترین درس کنکور تکنولوژی پلیمر است که شامل پلاستیک،الاستومر و کامپوزیت میشود .از درس پلاستیک 8تست , حدود 9 تست الاستومر و کامپوزیت حدود 8 تست مطرح میشود. برای پاسخ گویی به سوالات این درس باید استراتژی داشته باشید.که چه سوالاتی رو باید پاسخ بدید و ... ادامه مطلب »

انتقال حرارت کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

انتقال حرارت کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

انتقال حرارت کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر انتقال حرارت دیگر درس مجموعه پدیده های انتقال است.این درس در حالت کلی مسائل و بحث های پیچیده ای دارد .  اما برای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر  کافیست مباحث محدودی را خوانده و درک کرده باشید . باید تیپ سوالات معروف رو بشناسید و فقط در این محدوده زمان صرف کنید.   ... ادامه مطلب »

شیمی فیزیک پلیمرها کنکور ارشد مهندسی پلیمر

شیمی فیزیک پلیمرها کنکور ارشد مهندسی پلیمر

شیمی فیزیک پلیمرها کنکور ارشد مهندسی پلیمر در این پست شیمی فیزیک پلیمر ها را بررسی میکنیم.شیمی فیزیک پلیمرها در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر هر ساله 10 تست را بخود اختصاص می دهد. شیمی فیزیک پلیمر ها  پایه کل دروس پلیمری است.  به طوری که در درس هایی همچون خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها,  مهندسی پلاستیک  و مهندسی الاستومراز ... ادامه مطلب »