سینتیک و اصول پلیمرزاسیون

شکستن مرزهای عملکرد در اصول پلیمرراسیون| چگونه با این همه فرمول درصد بالا کسب کنیم؟!

شکستن مرزهای عملکرد در اصول پلیمرراسیون| چگونه با این همه فرمول درصد بالا کسب کنیم؟! آموزش تصویری اصول پلیمرزاسیون در مدت 4ساعت (9 جلسه آموزش) +جزوه آموزشی اصول پلیمرزاسیون(اسلاید های آموزش) مخاطب: دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر 59000 تومان هدف دوره: حداقل 6 پاسخ صحیح از 10 تست اصول پلیمرزاسیون    اگر برای کنکور آماده میشوید حتما زمان ... ادامه مطلب »

شیمی سینتیک و اصول مهندسی پلیمرزاسیون

شیمی سینتیک و اصول مهندسی پلیمرزاسیون شیمی پلیمر و اصول مهندسی پلیمرزاسیون  یک مجموعه را تشکیل می دهند که 20 تست دارد و سهم هر درس 10 تست است. در درس سینتیک،شرایط عملیاتی واکنش و مفاهیم واکنش های پلیمرزاسیون،شناخت انواع واکنش های پلیمرزاسیون ،شناخت ساختار پلیمر ها و دسته بندی انها مورد بحث هستند. شیمی پلیمر: فصل اول مفاهیم اولیه، ... ادامه مطلب »