رئولوژی

رئولوژی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر

رئولوژی کنکور کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر رئولوژی از درس های پلیمری است که در مجموعه پدیده های انتقال قرار دارد. این درس به طور کلی راجع به رفتار سیالات غیر نیوتونی( در اینجا پلیمرها )بحث میکند. رئولوژی را اگر غیرکنکوری بخواهید یاد بگیرید و وارد مراجع اصلی شوید فوق العاده سخت خواهد بود و برای کنکور کارشناسی ارشد لزومی ندارد ... ادامه مطلب »